Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: Tyky

Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteet työpaikoilla ja organisaatioissa

Työkykyä ylläpitävä toiminta yrityksen ja yksilön kannalta pitää sisällään seuraavia asioita: työntekijän hyvinvointi lisääntyy, terveys paranee, työnhallinta ja suorituskyky paranevat, työn mielekkyys ja yhteistyökyky lisääntyy, työn tuottavuus kasvaa, työn laatu paranee, henkilöstökulut vähenevät ja hyvä henkilöstöpolitiikka toimii kilpailuvalttina. 

Read more

Keho on
Linnasi

Pixafix © 2004 .